An Giang: Qui hoạch 34 vùng khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt quy hoạch 34 vùng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tập trung các loại khoáng sản dùng làm nguyên liệu phụ gia sản xuất gạch không nung; phân bón; đất sét gạch ngói; cát và đá xây dựng, san lấp.

Quy hoạch tập trung ở 5 huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, Phú Tân và Tân Châu, với mục tiêu hoạt động khai thác chỉ dừng ở mức đáp ứng đủ nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh và bảo vệ, phát triển cảnh quan môi trường cho chiến lược phát triển du lịch tại địa phương, khắc phục tình trạng khai thác tận thu, tràn lan, làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

Cùng với việc ban hành quyết định quy hoạch, tỉnh còn chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra sâu sát, quản lý tốt việc khai thác không để các đơn vị lạm dụng tận thu, đồng thời ban hành kèm theo nhiều chính sách về kỹ thuật, công nghệ, huy động vốn đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho nhân dân và tiến hành xác định khoanh vùng đấu giá thăm dò không để tình trạng khai thác triệt để tràn lan như thời gian qua; quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực khoáng sản đã được quy hoạch khai thác.