Thành phố Bắc Kinh chú trọng xử lý rác thải

ThienNhien.Net – Từ nay đến năm 2015, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ có kế hoạch xây mới hoặc nâng cấp hơn 40 nhà máy xử lý rác thải nhằm đối phó với tình trạng lượng rác thải của thành phố ngày càng tăng.


Hiện tại, Bắc Kinh có 23 nhà máy xử lý rác thải với tổng công suất 10.400 tấn rác/ngày. Các nhà máy này đang trong tình trạng hoạt động quá tải do lượng rác thải của thành phố tăng trung bình 8%/năm.

Năm 2008, mỗi ngày thành phố thải ra 18.000 tấn rác các loại. Con số này ước tính tăng lên 25.000 tấn vào năm 2012 và 30.000 tấn vào năm 2015.

Theo số liệu thống kê, khoảng 2% số rác thải ở Bắc Kinh được xử lý bằng hình thức đốt, 98% còn lại được xử lý theo hình thức chôn xuống đất. Trong khí đó, tỷ lệ rác thải được đốt ở Thượng Hải là 15% và Thâm Quyến là 40%.

Bắc Kinh dự kiến tăng tỷ lệ rác thải được xử lý bằng hình thức đốt nhằm giảm diện tích bãi chôn rác cũng như tăng cường các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh các bãi chôn rác.