TP.HCM: Xây hồ điều tiết trữ nước, chống ngập

ThienNhien.Net – Trước tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gần đây có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân, UBND thành phố quyết định sẽ kiểm tra, rà soát, xác định những vùng đất trũng, các địa điểm có điều kiện xây dựng các hồ điều tiết nhằm giải quyết yêu cầu vừa trữ nước chống ngập vừa tạo cảnh quan, môi trường.

Căn cứ vào quy hoạch xây dựng chung của thành phố được duyệt và quy hoạch xây dựng của các quận-huyện, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được giao nhiệm vụ chủ trì, kiểm tra, rà soát, xác định những vùng đất trũng, các địa điểm có điều kiện xây dựng các hồ điều tiết.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần tổ chức khai thông kênh mương, khôi phục lại hệ thống thoát nước, kênh rạch bị lấn chiếm, lấp kín dòng chảy tại địa bàn các khu dân cư… để lập quy hoạch xây dựng các hồ điều tiết, đề xuất giải pháp đầu tư trong kế hoạch năm 2011 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, để ứng phó với tình hình lụt, bão, thiên tai, UBND TP. HCM cũng đã ra quy định về công tác trực ban trên địa bàn thành phố theo chế độ 24/24 giờ. Theo đó, hàng năm, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng các cấp tổ chức bộ phận trực ban từ ngày 01/06 đến hết 31/12 theo chế độ 24/24 giờ trong mùa mưa, bão.

Ngoài thời gian trên, từ ngày 01/01 đến 31/05, trường hợp xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa hoặc khi có sự cố hư hại công trình phòng, chống lụt, bão, thiên tai thì các cấp, các ngành phải kịp thời tổ chức trực ban đột xuất 24/24 giờ để tổ chức ứng phó và xử lý có hiệu quả các tình huống.