Hơn 80% chất thải rắn có thể được tái chế

ThienNhien.Net – Bài toán xử lý chất thải rắn ở Việt Nam sẽ được giải quyết cơ bản nếu như chúng ta tái chế được từ 80-85% chất thải rắn sinh hoạt bằng việc áp dụng công nghệ tái chế rác hiện đại.

Báo điện tử Tamnhin.net ngày 3/11/2010 cho biết, trong điều kiện công nghệ hiện nay, với những chất thải rắn sinh hoạt, nếu áp dụng những công nghệ hiện đại có thể tái chế được từ 80 – 85%, chỉ còn trên 10% buộc phải chôn lấp. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân loại rác một cách khoa học, hiệu quả bằng nhiều phương pháp đồng bộ và tập trung.

Trong báo cáo về môi trường năm 2009, chỉ riêng Hà Nội, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đã lên đến 5.000 tấn/ngày, chất thải rắn công nghiệp trên 750 tấn/ngày, các bãi chôn lấp, xử lý rác thải hầu hết đều quá tải.

Vấn đề tái chế chất thải rắn đang đặt ra bức xúc không chỉ riêng địa bàn Thủ đô mà trên phạm vi cả nước.