Thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1979/QĐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng, trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Khu công nghệ cao này có diện tích 1.010 ha, thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.


Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng có chức năng nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng CNC; đào tạo nhân lực CNC; ươm tạo doanh nghiệp CNC; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ CNC; đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm.

Quyết định nêu rõ, trong quy hoạch Khu CNC Đà Nẵng phải dành trên 50% diện tích cho xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đào tạo nhân lực CNC…

Đối với cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC, phải có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng cho việc ươm tạo công nghệ phù hợp với lĩnh vực chuyên ngành, hạ tầng thông tin hiện đại và điều kiện làm việc thuận lợi; có các cam kết và kế hoạch hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phục vụ hoạt động ươm tạo; có báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch kinh doanh…

Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 1980/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu CNC Đà Nẵng (BQL) trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Đây là cơ quan quản lý Nhà nước tương đương cấp Tổng cục, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán cấp 1, là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

BQL có nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chung trong Khu CNC; quyết định, quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo thẩm quyền; quyết định các hướng ưu tiên, các hình thức hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, đào tạo, ươm tạo, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ CNC…