Bổ sung quy hoạch quặng mangan ở Hà Giang

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung khu vực quặng mangan Khuổi Lịch – Nà Bó – Nà Duộc với diện tích 260 ha thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng cromit, mangan giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025.


UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo khoanh định diện tích thăm dò hợp lý, bảo đảm không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực làm chủ đầu tư thăm dò khu vực quặng mangan nêu trên theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét những vấn đề liên quan để cấp giấy phép thăm dò theo quy định và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi cấp phép khai thác khoáng sản.