Bổ sung quy hoạch 64,09 ha quặng sắt ở Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung khu vực quặng sắt Liên Thắng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 (theo Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/05/2006)


Khu vực quặng sắt này có diện tích 64,09ha, thời gian thăm dò từ năm 2010.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp giấy phép thăm dò theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý giao UBND tỉnh Lai Châu quản lý, cấp phép thu hồi khoáng sản 1 điểm quặng vàng Kan Hồ, diện tích 5,5ha tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.