Hỗ trợ miền Trung tăng khả năng phòng tránh thiên tai

ThienNhien.Net – Với vốn đầu tư trên 150 triệu USD, Dự án quản lý thiên tại sẽ được triển khai ở 10 tỉnh khu vực miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Bình Định và Ninh Thuận.


Sáng 30/09, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị chuẩn bị thực hiện Dự án quản lý thiên tai (WB5).

Dự án WB5 được thực hiện bằng vốn vay WB, là dự án tiếp nối Dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (WB4) đã được thực hiện ở một số tỉnh miền Trung từ năm 2005 – 2010.

Mục tiêu chính của WB5 là hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh, ứng phó giảm nhẹ thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng phòng tránh ứng phó thiên tai bằng các giải pháp công trình (đầu tư nâng cấp các công trình trọng yếu) và phi công trình (tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về tác tại của thiên tai và cách phòng tránh).

Theo kế hoạch, WB 5 sẽ thực hiện trong 5 năm từ 2012 – 2016, riêng năm 2011 sẽ thực hiện một số tiểu dự án ưu tiên ở một số địa phương có nguy cơ cao về thiên tai ở khu vực miền Trung, cụ thể là các điểm xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ như đê điều, bờ kè chắn sóng biển, cầu, cống…

Riêng tỉnh Thanh Hóa, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo việc chuẩn bị danh mục các tiểu dự án tham gia dự án WB5, ngày 06/09, tỉnh đã đề xuất 4 tiểu dự án thuộc lưu vực sông Mã, với kinh phí đề xuất trên 650 tỷ đồng.