Xử lý nước thải nhờ chế phẩm vi sinh vật

ThienNhien.Net – Kết hợp sử dụng chế phẩm Biomix 2, thực vật thủy sinh (bèo Nhật Bản) với chế phẩm LTH100 có thể xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt và nước thải làng nghề gây ra.


Đây là nghiên cứu mới của tiến sỹ Tăng Thị Chính cùng các cán bộ của phòng Vi sinh vật môi trường-Viện Công nghệ Môi trường (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) vừa ứng dụng thành công tại làng tái chế nhựa Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Trước kia, môi trường làng tái chế nhựa Đông Mẫu bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt, nước thải nguy hại xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Qua phân tích xét nghiệm, nguồn nước tại các ao hồ ở đây đều bị ô nhiễm nặng, các chỉ tiêu như BOD, COD, tổng nitơ, tổng photpho và các vi sinh vật gây bệnh đều vượt quá quy định cho phép theo từ vài lần đến hàng chục lần.

Tiến sỹ Tăng Thị Chính cho biết, chỉ sau ba tuần thử nghiệm kết hợp sử dụng chế phẩm Biomix 2, bèo Nhật Bản với chế phẩm LTH100, nguồn nước tại các ao, hồ làng Đông Mẫu đã được làm sạch và đạt tiêu chuẩn cho phép về nước mặt loại B (theo QCVN 08:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nước không còn mùi hôi thối và trong xanh trở lại, các kim loại nặng cũng được xử lý, ngoài ra còn diệt tảo, tiêu diệt được các vi sinh vật gây bệnh, không ảnh hưởng tới người và động thực vật.

Xử lý môi trường áp dụng theo phương pháp này, quy trình công nghệ không phức tạp, chi phí cho xử lý không cao, khoảng là 8.000đồng/m3.