Đồng Nai ngăn chặn mua bán, săn bắt động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Trước tình trạng mua, bán, săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật diễn ra hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh ĐVHD.


Chỉ thị nêu rõ, các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ĐVHD, thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, đúng pháp luật những hành vi, vi phạm các quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu trái phép các loài ĐVHD và sản phẩm, dẫn xuất của chúng trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm triển khai hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về điều kiện gây nuôi, sinh sản, sinh trưởng các loài ĐVHD; chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho những cơ sở đáp ứng đủ điều kiện gây nuôi theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người nuôi và điều phối các hoạt động cộng đồng dân cư trong khu vực với sự tham gia của người dân.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có cơ sở gây nuôi ĐVHD thực hiện tốt việc tiêm phòng và phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan.