Lập Thường trực BCĐ Trung ương Chương trình nông thôn mới

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (Thường trực BCĐ Trung ương). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng BCĐ.


Thường trực BCĐ Trung ương có 3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý. Ngoài ra còn có các Ủy viên Thường trực.

Thường trực BCĐ Trung ương có nhiệm vụ giúp Trưởng BCĐ điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình; đồng thời điều hành công việc thường xuyên của BCĐ Trung ương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1013/QĐ-TTg thành lập BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Ngày 20/08 vừa qua, tại cuộc họp BCĐ Chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu đến cuối năm 2010 các tỉnh phải lập được BCĐ, thực hiện quy hoạch đề án, xác định rõ tiêu chí nào cần thực hiện trước từ nay đến năm 2015; xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí và phù hợp với điều kiện của địa phương; phải huy động mọi nguồn lực toàn xã hội tham gia chương trình.

Năm 2011 sẽ cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã; hoàn thành việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia trên cả nước; lựa chọn một số tỉnh, huyện và mỗi huyện từ 1-2 xã để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.