Kiến nghị miễn, giảm thuế đất nông nghiệp trong 10 năm

ThienNhien.Net – Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 13/09, đa số các ủy viên đã nhất trí đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với thời gian thực hiện từ 2011-2020.


Hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn chậm phát triển. Mức sống của nông dân so với các thành phần khác trong xã hội còn thấp. Mặt khác, Nghị quyết số 15/2003/NQ-QH11 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ thực hiện đến hết năm 2010. Do đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, việc ban hành Nghị quyết mới về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết nhằm thể chế hóa chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo động lực tích lũy vốn của hộ nông dân, tăng đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống của nông dân.

Tờ trình của Chính phủ cho biết, qua 7 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, mỗi năm đã miễn, giảm cho 11.249.076 hộ gia đình với diện tích khoảng 5.462.278 ha. Tổng số thuế miễn, giảm 1.851.577 tấn quy thóc, thành tiền là 2.837 tỷ đồng.

Việc miễn, giảm thuế đã góp phần bảo đảm bình đẳng trong việc điều tiết thu nhập; góp phần tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp; giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, các đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân là xã viên Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp nhận đất khoán ổn định của doanh nghiệp, HTX; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên nhận đất giao khoán ổn định từ nông trường, lâm trường; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập HTX.

Đồng thời, miễn thuế cho toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Thời gian miễn, giảm thuế được thực hiện theo đề xuất của Nghị quyết này là từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết này, đa số các đại biểu đều nhất trí cho rằng, đây là chủ trương rất lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề “tam nông” hiện nay, thể hiện sự quan tâm và hành động thiết thực, cụ thể đối với người nông dân. Tuy nhiên, cần tính toán, cân nhắc kỹ việc miễn giảm đối với từng vùng miền, đối tượng khác nhau để tránh thất thu cho Nhà nước, bảo đảm công bằng trong điều tiết thu nhập của từng đối tượng chịu thuế cụ thể.