Quốc hội quyết nghị: Năm 2021, tỉ lệ che phủ rừng khoảng 42%

Việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6% thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát thành công đại dịch COVID-19.

Như Nghị quyết các năm trước về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết cho năm 2021 vẫn duy trì 12 chỉ tiêu để bảo đảm thực hiện các mục tiêu tổng quát. Quốc hội sáng 11-11 đã thông qua Nghị quyết ấy với tỉ lệ 89,21%.

Đáng chú ý, trong 12 chỉ tiêu chủ yếu thì tỉ lệ che phủ rừng vẫn được quyết nghị ở mức khoảng 42%.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, trong số các nhiệm vụ đã được bổ sung có nội dung: “Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao tỉ lệ che phủ, chất lượng rừng, đa dạng sinh học và tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp”.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Hôm 6-11, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thừa nhận bản đồ Google Maps cho thấy rừng ở Việt Nam ít hơn Lào, Campuchia.

Ông cho hay: “Bởi vì, tỉ lệ che phủ rừng của Lào hiện nay là 58%, của Campuchia hiện nay là 47%, trong khi của chúng ta thì ít hơn. Chúng ta bây giờ là 41,89% xấp xỉ 42%. Chính vì vậy, tới đây là trách nhiệm của tất cả hệ thống chính trị và toàn dân với hai loại rừng đều phải có trách nhiệm, cố gắng cao nhất”.

Như vậy, với quyết nghị của Quốc hội về kinh tế – xã hội hôm nay, năm 2021 tỉ lệ che phủ rừng phải tăng thêm 0,11% nữa.

Còn đối với chỉ tiêu tăng trưởng GDP, Nghị quyết của Quốc hội vẫn quyết phải tăng trưởng 6% dù con số này đã thảo luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phản ánh cho hay: Trong quá trình thảo luận, một số ý kiến đại biểu cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, mức tăng trưởng GDP khoảng 6% là khá cao, đề nghị đặt chỉ tiêu trên 5% hoặc 5,5 – 6%.

Có ý kiến băn khoăn nếu đề ra mục tiêu tổng quát “tập trung thực hiện mục tiêu kép” thì tăng trưởng kinh tế khó đạt khoảng 6%. Ý kiến khác đề nghị các chỉ tiêu ghi cụ thể mức “đạt”, không ghi “khoảng”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình rằng: Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2020, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo dự báo của một số tổ chức quốc tế; bối cảnh, tình hình của năm 2021.

“Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6% thể hiện quyết tâm của Chính phủ phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, đồng thời để bảo đảm sự hài hòa, linh động trong thực hiện các mục tiêu cho năm 2021, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết” – báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói.

Nghị quyết cũng xác định quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.

Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%.

2. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.

3. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

4. Tỉ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45 – 47%.

5. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%.

6. Tỉ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%.

7. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%.

8. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm phần trăm.

9. Tỉ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 90%.

10. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%.

11. Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%.

12. Tỉ lệ che phủ rừng khoảng 42%.