Sẽ có Trung tâm điều phối ASEAN về quản lý và ứng phó thảm họa

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (AHA), và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay mặt Chính phủ ký Hiệp định này.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, cũng là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Hiệp định thành lập Trung tâm AHA.

Sau khi ký, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan làm thủ tục trình Chính phủ phê duyệt.

Được biết, sau khi được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phê chuẩn, Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 24/12/2009.

Hiệp định này đã đáp ứng nhu cầu cần thiết phải có một sự thống nhất quản lý thảm họa trong khu vực ASEAN, bao gồm các qui định về việc xác định nguy cơ thảm họa, theo dõi và cảnh báo sớm, ngăn chặn, giảm thiểu, sẵn sàng ứng phó khi có thảm họa; tái thiết, hợp tác và nghiên cứu kỹ thuật; điều phối và đơn giản hóa thủ tục hải quan và thủ tục di trú.

AADMER cũng cho phép thiết lập một Trung tâm ASEAN điều phối viện trợ nhân đạo về quản lý thảm họa (AHD Center) để điều phối các hoạt động trong khuôn khổ của Hiệp định.