Đà Nẵng tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Hiện nay, nhiều khu vực ô nhiễm nặng khiến người dân Đà Nẵng bức xúc vẫn chưa được giải quyết như: khu vực cảng cá Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn…

Đà Nẵng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn thành phố môi trường. Thế nhưng, hiện nay, nhiều khu vực ô nhiễm nặng khiến người dân bức xúc vẫn chưa được giải quyết như: khu vực cảng cá Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn, sông Phú Lộc… Trong lòng đất và không khí, tình trạng ô nhiễm cũng đang ở mức báo động.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, KCN Hòa Khánh xây dựng cách đây 15 năm, hiện toàn bộ đường ống thu gom xử lý nước thải từ các nhà máy về Trung tâm xử lý nước thải hư hỏng nặng, nước thải ngấm vào lòng đất, thẩm thấu ra ao hồ, sông rạch, đồng ruộng đến các khu dân cư, mạch nước ngầm.

Nước thải ngấm ngầm trong lòng đất khó phát hiện, xử lý. Còn trên các bãi biển, mùa mưa, nước thải hòa với nước mưa tràn ra biển rất khó ngăn chặn. Năm 2016, thành phố thu hút nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Thế giới triển khai dự án tách nước thải ra khỏi nước mưa. Thành phố cũng đang xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Phú Lộc để đến hết quý I, năm 2016, sẽ giải quyết dứt điểm ô nhiễm sông Phú Lộc.

Về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Bãi rác Khánh Sơn xử lý rác thải bằng việc để đống và chôn lấp chứ không thực hiện đốt và xử lý theo những biên pháp về hóa học, về sinh học.

“Chúng tôi tiến hành kêu gọi nhiều nhà đầu tư, hiện nay đã có 1 nhà đầu tư rồi, tiến hành xử lý rác thải bằng công nghệ phân loại, công nghệ thu hồi, công nghệ đốt để xử lý triệt để hơn. Còn trước mắt dùng các biện pháp che chắn, thu gom để xử lý”, ông Thơ nói.

Nguồn: