Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội

ThienNhien.Net – Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội phải hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng bảo đảm, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. Nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Phạm vi nghiên cứu quy hoạch này bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê năm 2008) có mở rộng ra vùng phụ cận Thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch cấp nước sẽ được lập trong phạm vi các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn có thể kết hợp với cấp nước đô thị thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu của quy hoạch lần này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển cấp nước Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu quy hoạch cấp nước phải bảo đảm khai thác sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển cấp nước.

Theo đó, để lập quy hoạch, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu đánh giá thực trạng cùng dự báo phát triển kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên của Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, phải điều tra, khảo sát và đánh giá tổng hợp, toàn diện hiện trạng cấp nước bao gồm: trữ lượng, nguồn nước và chất lượng nguồn nước; khả năng khai thác cho cấp nước; công trình cấp nước (nhà máy, mạng lưới cấp nước…); hiện trạng sử dụng nước (khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu vực dân cư tập trung ở nông thôn).

Đồng thời, rà soát, đánh giá các quy hoạch cấp nước, các dự án đầu tư xây dựng cấp nước đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Từ đó, phải xác định các chương trình, dự án, nguồn vốn và phân kỳ đầu tư để thực hiện quy hoạch.

UBND TP Hà Nội là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch. Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhiệm vụ lập quy hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian 9 tháng (từ nay đến tháng 05/2011).

 Theo thống kê, toàn TP Hà Nội chỉ có khoảng 39% người dân được cấp nước bằng hệ thống cấp nước đô thị và chủ yếu tập trung ở những quận nội thành, còn lại, người dân vẫn phải dùng nguồn nước khác.

Nguồn cung cấp chính nước sạch chủ yếu thực hiện bởi 4 công ty (Cty): Cty Nước sạch Hà Nội; Cty Cấp nước Hà Đông; Cty Cấp nước Sơn Tây và Cty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch.

Đó là chưa kể thực tế năm nay, nhu cầu sử dụng nước tăng cao từ 10 – 15% so với năm trước trong khi nguồn cung cấp nước chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Mực nước ngầm xuống thấp, nhiều giếng ngầm chỉ khai thác được 70%.