Chấp thuận đấu thầu EPC cho dự án xử lý nước thải Suối Nhum

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (gọi tắt là Ban quản lý) được phép chọn hình thức đấu thầu EPC (gói thầu tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) cho dự án xử lý nước thải của rạch Suối Nhum (thuộc quận Thủ Đức và quận 9).


Dự án xử lý nước thải của Suối Nhum có công suất xử lý 65.000m3/ngày đêm, với kinh phí từ ngân sách địa phương.

Cụ thể, Ban Quản lý Dự án cần nhanh chóng phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tiến hành triển khai đấu thầu EPC, lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành các hạng mục của dự án và sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong năm 2011.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý trình tự thủ tục về chọn hình thức đấu thầu EPC theo Luật Đấu thầu, triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả dự án, đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn nước của Suối Nhum được hợp thành từ các nguồn nước của suối Trường, suối Cái đổ vào sông Tắc và đổ ra sông Đồng Nai nằm trong lưu vực thoát nước vùng Đông Bắc thành phố.

Đây là vùng đô thị đang phát triển, có nhiều khu công nghiệp tập trung nên thời gian qua chất lượng nước của Suối Nhum đã bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường của Khu công nghệ cao thuộc địa bàn quận 9.

Ngoài ra, hạ nguồn Suối Nhum chảy trực tiếp ra sông Đồng Nai cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đồng Nai, là nguồn cấp nước chính cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã lập Dự án xử lý nước thải của Suối Nhum trên cơ sở thẩm định của Bộ Xây Dựng với thời gian thực hiện từ năm 2007-2011.