Sống xanh – cho ngàn năm xanh mãi

ThienNhien.Net – Đây là chủ đề của dự án “Chuỗi Ngày Xanh – The Green Days” do Trung tâm Hành động vì Sự phát triển đô thị (ACCD) kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu (SCC) thực hiện và chính thức công bố vào chiều 07/09 tại Hà Nội.


“Chuỗi Ngày Xanh – The Green Days” là chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 19/09 – 25/09/2010, nhằm khuyến khích người dân thay đổi hành vi để sống thân thiện với môi trường.

Hoạt động này cũng tiếp nối thành công của Chiến dịch Ngày Giao thông xanh do ACCD thực hiện tại Hà Nội từ năm 2009 và Chiến dịch Ngày không túi ni lông do SCC thực hiện tại Hội An từ năm 2009.

Năm 2010, dự án Chuỗi Ngày Xanh tập trung vào chủ đề thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và các phương tiện phát thải khí CO2 tại Hà Nội. Theo dự kiến, chương trình sẽ thu hút 1.000 học sinh và sinh viên các trường tại Hà Nội tham gia vào các hoạt động; vận động 10.000 hộ gia đình đi bộ vì môi trường cùng với 200 cửa hàng kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, công ty, tổ chức phi Chính phủ cam kết sử dụng phương tiện giao thông xanh, sử dụng túi sinh thái thay túi ni lông.

Đây cũng là lần đầu tiên, sáng kiến “Chuỗi Ngày Xanh – The Green Days” phối hợp thực hiện với nhiều tổ chức nhằm xây dựng một chuỗi các hoạt động truyền thông và khuyến khích người dân thay đổi hành vi thân thiện với môi trường; tạo tiền đề cho một phong trào sống xanh rộng khắp các đô thị trên cả nước và khu vực.

Trong các năm tiếp theo, Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi thêm nhiều các tổ chức phi chính phủ tham gia vào sự kiện và mở rộng hoạt động tại nhiều thành phố ở Việt Nam.