Suy thoái môi trường nước vùng nuôi tôm Cầu Ngang

ThienNhien.Net – Do phát triển ồ ạt phong trào nuôi tôm tự phát nên môi trường nước vùng nuôi tôm thuộc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ngày càng diễn biến theo chiều hướng bất lợi, đặc biệt các chỉ tiêu về hàm lượng oxy hòa tan, nhu cầu oxy hóa học đang ở mức báo động, một số điểm nhiễm kim loại nặng, khả năng tự làm sạch của nước cũng bị suy giảm.


Cầu Ngang vốn là vùng thuộc cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh nên có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước mặn – lợ. Tuy nhiên, do môi trường ngày càng suy thoái nên nhiều diện tích tôm chết hàng loạt, năng suất giảm, các ao tôm phải bỏ hoang vì không thể sử dụng….

ThS Nguyễn Văn Lân và ThS Nguyễn Đình Vượng (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) đã tập trung nghiên cứu vấn đề này tại một số điểm nóng về môi trường và lây lan dịch bệnh thuộc huyện Cầu Ngang, bao gồm khu vực Chà Và, Vĩnh Kim, Thâu Râu và Mỹ Long Nam.

Nhóm tác giả khẳng định, nguyên nhân khiến chất lượng nước ngày càng suy giảm và dần bị suy thoái trong thời gian gần đây là do kỹ thuật nuôi trồng còn nhiều hạn chế; ý thức cộng đồng, chế độ chính sách quản lý môi trường và dịch bệnh cũng như việc quy hoạch phát triển còn thiếu đồng bộ.

Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều thức ăn và chế phẩm sinh học cũng tạo nên lớp bùn đáy tiềm ẩn nhiều chất độc hại; hệ thống công trình cấp và thoát nước chưa đầy đủ khiến nguồn nước không được thường xuyên; việc xử lý chất thải từ ao nuôi chưa thực hiện triệt để; công tác quản lý và giám sát môi trường chưa được quan tâm đúng mức…