Bắc Giang: Đình chỉ 3 tháng Công ty Chăn nuôi Hoà Phát Bắc Giang gây ô nhiễm

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang (Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang – PV) có địa chỉ tại thôn Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Trang trại nuôi lợn của Công ty Hoà Phát Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, hàng trăm người dân ở các thôn Hạ, Bản Bầu, Đồng Chòi… xã Long Sơn tập trung chặn đường, bao vây khu vực cổng Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang, không cho người và phương tiện ra vào để phản đối doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

Suốt nhiều ngày, người dân căng lều bạt yêu cầu Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang có biện pháp xử lý nước thải và mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

UBND xã Long Sơn đã báo cáo tình hình đến UBND huyện Sơn Động và phối hợp với lực lượng Công an huyện, đại diện Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang để giải thích, trao đổi với nhân dân. Tuy nhiên, rất đông người vẫn tiếp tục ở lại trước cổng công ty.

Trước tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp về môi trường tại huyện Sơn Động, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã quyết định kiểm tra đột xuất việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty cử người đại diện làm việc với Đoàn Kiểm tra, báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan đối với hoạt động cơ sở, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu.

Quá trình kiểm tra phát hiện, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600m3/ngày (24 giờ) tại khu II thôn Hạ, Đồng Chòi, bản Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

“Nước thải chăn nuôi của Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang lấy sau hệ thống xử lý nước thải của module 5 và module 6 trước khi thải ra môi trường có thông số BOD, vượt 1,78 lần, thông số COD vượt 1,16 lần, thông số tổng nitơ vượt 1,66 lần, thông số tổng Coliform 9,2 lần so với giá trị C cột B QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi: Lưu lượng nước thải của công ty 400m3/ngày (24 giờ)”.

Trên cơ sở vi phạm bị phát hiện, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 660/QĐXPHC xử phạt hành chính 540 triệu đồng đối với Công ty Chăn nuôi Hoà Phát Bắc Giang.

Cùng với đó, công ty bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định để khắc phục vi phạm; quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng buộc Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên, thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND xã Long Sơn xong trước ngày 25/7/2019 để kiểm tra, giám sát theo quy định

Theo quyết định xử phạt, Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.