Thông điệp bảo vệ rừng trên vở học sinh

ThienNhien.Net – Minh họa hệ sinh thái động thực vật rừng ven biển trên mỗi quyển vở là cách giúp học sinh tư duy và nâng cao nhận thức về hệ sinh thái, về vai trò của rừng ngập mặn – vốn là nơi trú ẩn và sinh sản của các loài thủy sinh vật.


Ý tưởng này nằm trong Dự án “Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu”, do Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức tại Bạc Liêu (GTZ Bạc Liêu) phối hợp cùng Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu thực hiện. GTZ Bạc Liêu hỗ trợ các chi phí về thiết kế, in ấn trang bìa, còn Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu chịu trách nhiệm sản xuất, phát hành và bán vở.

Sau 3 tuần phát hành, đã có hơn 10.000 quyển vở được bán ra. Dự kiến, số vở sẽ còn tiếp tục được sản xuất và phát hành trong năm học 2011-2012.


* Dự án Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu được thực hiện bởi GTZ, dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) và Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Liên bang Đức (BMU).