Triển khai dự án thích ứng biến đổi khí hậu ở Bến Tre

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai, cũng như bảo tồn và phát triển hệ sinh thái đặc trưng, các truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh Bến Tre, ngày 27/07 vừa qua, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre triển khai dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tự nhiên ở Bến Tre” từ tháng 08/2010 đến tháng 07/2012, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 114.500 USD.


Dự án sẽ thực hiện một số nội dung chính như tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án thực tế đã triển khai tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng hệ thống quan trắc môi trường; tập huấn cho cán bộ cấp xã, huyện để nâng cao năng lực trong việc đánh giá các tổn thương; tập huấn về việc lập kế hoạch và xác định các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái với sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương; xây dựng 3 mô hình trình diễn về các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại các vùng ven biển.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho tiến trình triển khai dự án, trên cơ sở các kết quả của Diễn đàn lần 2 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp cùng WWF tổ chức diễn đàn “Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long” lần 3 tại Bến Tre vào Ngày Môi trường Thế giới 05/06/2011.

Để việc triển khai dự án, cũng như việc tổ chức diễn đàn tại Bến Tre được chặt chẽ, đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với nhà tài trợ và các địa phương chuẩn bị tốt các việc cần thiết trước khi bắt tay vào triển khai dự án.