Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Quan Sơn

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3670/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Quan Sơn, huyện Mỹ Đức.

Dự án nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho hơn 4.221 ha đất canh tác của huyện Mỹ Đức; phòng chống lũ rừng ngang nhằm ổn định kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân trong lưu vực; đồng thời, góp phần cải tạo môi trường sinh thái, phát triển giao thông, du lịch cũng như nuôi trồng thủy sản.

Với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, dự án sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến đập chính dài trên 13 km đảm bảo ổn định đập kết hợp giao thông; cải tạo, nâng cấp tràn và cống dưới tràn Vĩnh An, cống lấy nước dưới đập Bình Lạng và Cầu Dậm; cứng hóa kênh Cầu Dậm dài 1,9 km và nạo vét đoạn còn lại dài 2,99 km; xây mới nhà quản lý kết hợp phòng chống lụt bão.

Ngoài ra, dự án còn cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đức Môn và hệ thống kênh tưới; xây mới, kiên cố, mở rộng, nạo vét hệ thống kênh mương dài gần 25km và 16 công trình trên kênh…

Công trình do Công ty TNHH một thành viên ĐTPT thủy lợi Sông Đáy làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian thực hiện từ 2011- 2015.