Cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn từ 30/6/2010

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng về việc xử lý cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn 5220/VPCP-KTN đồng ý với phương án đề xuất của Bộ là cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn từ ngày 30/06/2010.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND các tỉnh ven biển có các dự án cần nạo vét, khơi thông luồng lạch các cửa sông, cảng sông giáp biển, cảng biển phải phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẩn trương lập quy hoạch các khu vực lấn biển và kế hoạch san lấp nội địa, tạo điều kiện thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch nói chung.

Trước đó, vào tháng 11/2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có công văn chỉ đạo dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 06/2010. Đối với các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch sông, cửa sông, cảng sông giáp biển tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 16/11/2009 được tiếp tục thực hiện đến ngày 30/06/2010.

Được biết, hiện cả nước có khoảng 20 dự án nạo vét khơi thông luồng lạch có tận thu cát nhiễm mặn đã triển khai trước ngày 16/11/2009. Các dự án này tập trung tại 10 tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng khối lượng cần nạo vét 129,332 triệu m3, trong đó nhu cầu xuất khẩu cát nhiễm mặn là 123,519 triệu m3. Ngoài ra, còn có 25 dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các cửa sông, cảng sông giáp biển, cảng biển với nhu cầu khối lượng cần nạo vét là hơn 148 triệu m3.

Việc thực hiện một số dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch ở các cửa sông, cảng sông giáp biển, cảng biển nhằm đáp ứng những nhu cầu bức thiết hiện nay. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng không nên cho phép tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu vì nước ta trong tương lai chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng cao rất nặng nề, có thể gây ngập úng nghiêm trọng nhiều nơi. Việc lấp trũng, nâng cao địa hình là vấn đề cấp thiết trong tương lai và cần rất nhiều vật liệu san lấp trong đó có cát nhiễm mặn.