Thêm trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-6.

Theo đó, dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê trong khu kinh tế thì không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổ chức, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Thời gian miễn tiền thuê đất là thời gian xây dựng cơ bản, tối đa là ba năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian này, miễn thêm 11-19 năm tiền thuê đất, tùy từng loại dự án đầu tư. Đặc biệt, không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.

Ngoài ra, miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại khu công nghệ cao; đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập, đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng và đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao trong khu công nghệ cao…