Triển lãm ASEAN về Đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Nhân dịp Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường (ASOEN) lần thứ 21 được tổ chức vào tháng 08/2010 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) tổ chức Triển lãm ASEAN về Đa dạng sinh học từ 03 – 06/08/2010 tại Hà Nội.


Triển lãm bao gồm hai nhóm chủ đề quan trọng là “Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học” và “Những thách thức, đe dọa và nguy cơ đối với đa dạng sinh học”. Tại đây sẽ có các hoạt động đối thoại và định hướng về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010 với khẩu hiệu “Đa dạng sinh học là sự sống. Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta”.

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường, triển lãm được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và những tác động của nó tới đa dạng sinh học trong cộng đồng các nước ASEAN; tuyên truyền các giá trị, vai trò của đa dạng sinh học trong cuộc sống tới đông đảo công chúng như là một sự kiện quan trọng bên lề Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường (ASOEN).

Triển lãm ASEAN về Đa dạng sinh học là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học 2010 với khẩu hiệu “Đa dạng sinh học là sự sống. Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta.”

Việt Nam là đất nước có đa dạng sinh học cao, được xếp thứ 16 trên thế giới. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số, sự du nhập của các sinh vật ngoại lai, tình trạng ô nhiễm môi trường và khí hậu… đã làm nhiều hệ sinh thái, trong đó có rừng nguyên sinh – nơi tập trung nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam – đã và đang bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng.

Để giảm thiểu những tác hại đến hệ sinh thái, ngành Lâm nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học như thành lập Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF), xây dựng và ban hành các nghị định về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng, về chi trả dịch vụ môi trường rừng.