Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản làm xi măng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.


Theo Quyết định này, quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng theo 2 giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020 đối với từng loại khoáng sản (đá vôi xi măng, đất sét xi măng và phụ gia xi măng) trên toàn quốc.

Cụ thể, tại Hải Phòng, giai đoạn 2010-2015 sẽ thăm dò 107 triệu tấn và khai thác 32,54 triệu tấn đá vôi xi măng. Tại Thanh Hóa, sẽ tiến hành thăm dò 36 triệu tấn vào giai đoạn 2010-2015 và tăng lên 144 triệu tấn vào giai đoạn 2016-2020; khai thác 72 triệu tấn vào 2010-2015 và tăng lên 144 triệu tấn vào giai đoạn sau…

Dự trữ khoáng sản cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới

Ngoài ra, Quyết định cũng bổ sung thêm quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng của các nhà máy xi măng và các dự án xi măng sẽ đầu tư.

Việc thăm dò, khai thác đá vôi xi măng sẽ được thực hiện tại 32 mỏ ở 10 tỉnh: Hà Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Đối với sét xi măng sẽ thực hiện thăm dò, khai thác tại 28 mỏ ở 9 tỉnh: Hà Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Nam.

Ở 8 tỉnh khác (Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai) sẽ tiến hành thăm dò, khai thác phụ gia xi măng tại 25 mỏ.

Riêng với các nhà máy xi măng lò đứng, Quyết định cũng bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho các nhà máy xi măng này đến khi dừng hoạt động. Theo đó, sẽ thăm dò, khai thác và sử dụng 3,836 triệu tấn đá vôi và đất sét phục vụ cho 47 nhà máy xi măng tại 25 tỉnh, thành phố.

Bổ sung 4 mỏ đá vôi xi măng vào quy hoạch dự trữ

Theo điều chỉnh quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệp xi măng, có 3 mỏ đá vôi xi măng Làng Rỹ (Hà Nội), Xóm Nứa (Phú Thọ), Tây Trang (Điện Biên) được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa ra khỏi khu vực dự trữ.

Ngoài ra, còn có 7 mỏ đá vôi xi măng khác đã được Thủ tướng giao Bộ Xây dựng xem xét đề nghị của UBND tỉnh đưa ra ngoài quy hoạch dự trữ. Bên cạnh đó, có thêm 4 mỏ đá vôi được bổ sung vào quy hoạch dự trữ gồm: Trại Sơn B, Thần Vi (Hải Phòng), Bút Phong K15, K21 (Hà Nam) và Mà Cooih (Quảng Nam).

Đối với đất sét xi măng, 5 mỏ được đưa ra ngoài quy hoạch dự trữ, 3 mỏ được điều chỉnh trữ lượng và 1 mỏ được bổ sung thêm vào quy hoạch dự trữ.