TP.HCM: Xây dựng chương trình khắc phục ô nhiễm

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện xây dựng kế hoạch điều tra, xác định các khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố trước ngày 30/11 hàng năm.


Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan xây dựng báo cáo hiện trạng các khu vực môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố và kiến nghị nội dung để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Hiện nay, tình trạng nước thải không được xử lý, đổ thẳng vào hệ thống sông ngòi rất phổ biến ở TP.HCM, khiến cho vấn đề ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng.

Do đó, việc xây dựng chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường là rất cần thiết và hy vọng sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng ô nhiễm này.