Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Ngày 7/7/2010, Bộ Tài Nguyên Môi trường đã tổ chức cuộc họp triển khai Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 8/7/2010 cho biết, Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ 4,4 triệu Euro, trong đó 0,4 triệu Euro là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án này được triển khai tại 7 tỉnh là: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bình Định, Ninh Thuận, và Phú Yên, sẽ kết thúc vào tháng 11/2012.