Long An: Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản

ThienNhien.Net – Thực hiện “Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ nuôi trồng”, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Chi cục Thủy sản Long An đã phối hợp với Trung tâm Thủy sản và UBND các xã có nuôi tôm sú tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong giai đoạn nuôi.


Đối tượng tập huấn là người dân có nuôi tôm sú tại các địa phương. Nội dung chủ yếu xoay quanh các khái niệm, yếu tố gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và tác hại của nó; một số điều cần làm và không nên làm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại đầm nuôi…

Ngoài ra, người dân còn được thông tin thêm các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan như Luật Thủy sản, Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003, Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

An toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, việc tăng cường nhận thức cho người nuôi thủy sản về các mối nguy có thể xảy ra đối với sản phẩm do chính mình sản xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản trên thị trường, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và trên thế giới.