Quy hoạch khu vực quặng sắt ở Hà Giang

ThienNhien.net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý bổ sung khu vực sắt Thầu Lũng thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.


Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể của đề án thăm dò sắt Thầu Lũng để cấp giấy phép theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng ở Làng Đông – Làng Vàng, huyện Vị Xuyên; đá vôi xi măng Ngọc Đường, thị xã Hà Giang vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang xem xét, tiến hành điều tra, đánh giá chi tiết 5 điểm quặng mangan thuộc tỉnh Hà Giang tại các huyện Bắc Mê, Vị Xuyên, Yên Minh và 1 điểm quặng chì kẽm ở huyện Bắc Quang làm cơ sở tiến hành các hoạt động khoáng sản.