Lập Dự án xây dựng rừng quốc gia Yên Tử

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa của Khu di tích lịch sử Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định số 1732/QĐ-UBND, phê duyệt đề cương, lập dự án đầu tư xây dựng rừng quốc gia Yên Tử.


Theo quyết định của UBND tỉnh, Dự án đầu tư xây dựng rừng quốc gia Yên Tử được lập với mục đích bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển các nguồn gien động thực vật rừng quý hiếm, các mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng có giá trị thẩm mỹ đặc biệt phục vụ tham quan du lịch, lễ hội truyền thống; nâng cấp, xây dựng các công trình phục vụ, sưu tập, bảo tồn hệ động thực vật rừng, các mô hình rừng có giá trị cảnh quan di tích lịch sử phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch, lễ hội truyền thống.

UBND tỉnh yêu cầu, trong đề cương dự án cần trình bày các nội dung như sự cần thiết đầu tư và cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư; điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ dự án đầu tư xây dựng rừng quốc gia Yên Tử; nội dung đầu tư; các giải pháp và tổ chức thực hiện.

Dự kiến kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng rừng quốc gia Yên Tử là 714 triệu đồng.

Hiện, UBND tỉnh giao UBND thị xã Uông Bí làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.