Diên Khánh triển khai 5 chương trình khuyến nông, khuyến lâm

ThienNhien.Net – Ngành khuyến nông huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vừa đề ra kế hoạch thực hiện 5 chương trình khuyến nông, khuyến lâm với mức kinh phí 181 triệu đồng trên các đối tượng: cây lúa, rau an toàn, cây ăn quả, cây sưa và chăn nuôi.


Theo kế hoạch khuyến nông năm 2010 của địa phương này, huyện sẽ mở 13 lớp tập huấn, huấn luyện, đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho nông dân diện nghèo và tổ chức cho nông dân tham quan học tập mô hình.

Đặc biệt, huyện sẽ đầu tư gần 103 triệu đồng cho chương trình khuyến nông cây lúa, thực hiện các mô hình sản xuất lúa giống và khảo nghiệm giống lúa mới; chương trình rau an toàn, chương trình chăn nuôi, thực hiện các mô hình nuôi nhím và nuôi gà thịt an toàn sinh học; chương trình cây ăn quả… với tổng kinh phí dành cho các chương trình khuyến nông là 280 triệu đồng.

Diên Khánh là huyện có thế mạnh về nông nghiệp. Trong những năm qua, sản lượng, năng suất lúa của huyện liên tục nâng cao và chất lượng không ngừng tăng. Năng suất lúa từng vụ tăng 1 – 2 tạ/ha, vụ sau cao hơn vụ trước.

Đạt được những kết quả này, ngành nông nghiệp địa phương đã triển khai các chương trình khuyến nông cây lúa, trong đó có biện pháp 3 giảm, 3 tăng; phương pháp so màu lá lúa. Nhờ đó, huyện đã tiết giảm được chi phí cho sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất cho nông dân.

Những năm qua, huyện Diên Khánh luôn đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, nhằm phát huy và giữ thế mạnh về nông nghiệp tại địa phương.