Tập huấn tiết kiệm điện cho tuyên truyền viên

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ của cuộc vận động gia đình tiết kiệm năng lượng năm 2010, đầu tháng 6 vừa qua, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.


Tham dự lớp tập huấn là các cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên các câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường của Hội liên hiệp phụ nữ quận 1, quận 3 và quận 5. Đây chính là lực lượng nòng cốt của cuộc vận động gia đình tiết kiệm năng lượng năm 2010, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến lại các kiến thức đã được tập huấn cho các hội viên Hội phụ nữ của quận/huyện mình.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đến từ Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC), các cán bộ hội viên hội phụ nữ đã được tiếp cận các kiến thức về năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong gia đình.

Cán bộ hội viên hội phụ nữ được chia thành các nhóm và cùng thảo luận về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị điện của nhóm mình. Đồng thời cũng được hướng dẫn lấy mã số khách hàng (phục vụ cho cuộc vận động gia đình tiết kiệm năng lượng năm 2010 do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP.HCM phối hợp với Thành Hội Phụ nữ phát động.

Dự kiến các lớp tập huấn cho các quận/huyện còn lại của Thành phố sẽ tiếp tục diễn ra đến 28/06/2010. Hy vọng rằng các lớp tập huấn này sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực đối với việc tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc vận động.