Giảm thuế giúp doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư xanh?

ThienNhien.Net – Khảo sát toàn cầu mới đây của nhà cung cấp giải pháp không gian làm việc – Tập đoàn Regus cho thấy, 92% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng các chính sách cắt giảm thuế của Chính phủ là cần thiết để giúp họ đẩy mạnh đầu tư xanh.


Theo khảo sát tại Việt Nam, công tác kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng và lượng khí thải cacbon đã phổ biến hơn nhiều so với những nơi khác trên toàn thế giới.

31% doanh nghiệp kiểm soát lượng khí thải cacbon và 69% kiểm soát mức năng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, 46% doanh nghiệp không có chính sách đầu tư vào các thiết bị hiệu năng cao, do mức thuế mà Chính phủ đưa ra.

Thêm vào đó, chi phí vận hành là yếu tố quan trọng khiến 54% doanh nghiệp tuyên bố rằng họ chỉ đầu tư vào thiết bị thải khí cacbon thấp nếu chi phí vận hành thiết bị đó bằng hoặc thấp hơn chi phí vận hành thiết bị thông thường.