Hà Nội: Phê duyệt dự án rau an toàn

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 2408/QĐ-UBND, phê duyệt dự án Phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.


Dự án nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn ổn định, bền vững cho thành phố và giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường vùng dự án.

Dự án gồm 2 hợp phần chính, phần 1 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất rau an toàn xã Thuỵ Hương với các hạng mục: bê tông hóa đường giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện; các công trình xây dựng (khu nhà điều hành và giới thiệu sản phẩm, khu sơ chế, thu mua và bảo quản đóng gói sản phẩm, khu trình diễn và khu nhà lưới, xây dựng hệ thống nhà lưới sản xuất cho hộ nông dân). Hợp phần 2 bao gồm tổ chức quản lý, hướng dẫn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn.

Theo quyết định này, UBND huyện Chương Mỹ được giao làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2011 đến 2013.