Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường – cơ quan đầu mối – khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Chiến lược-Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của các bộ, ngành và một số địa phương.


Trong kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, Phó Thủ tướng cho rằng cần tích hợp các dự án, chương trình liên quan đến BĐKH để có cơ sở xem xét xác định nguồn lực đầu tư, tránh chồng chéo.

Các bộ, ngành và địa phương cần rà soát các dự án liên quan đến BĐKH, nêu rõ những dự án nào trong nước thực hiện cũng như kêu gọi nguồn hỗ trợ bên ngoài, các dự án triển khai trong ngắn hạn và dài hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan sớm đưa ra các tiêu chí xác định các dự án về BĐKH, tạo hồ sơ mẫu và thống nhất đầu mối làm việc với cơ quan tài trợ, nhằm giúp chúng ta chủ động và tích cực chuẩn bị để có khả năng tiếp cận tối đa các nguồn tài chính cho lĩnh vực này trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, các hoạt động ứng phó với BĐKH của Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế với nhiều hình thức hợp tác song phương, đa phương và đa dạng về tài chính (hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ không hoàn lại …).

Những khoản hỗ trợ nhận được từ các đối tác cho hoạt động ứng phó BĐKH do Bộ Tài nguyên và Môi trường điều phối hiện lên đến gần 1 tỷ USD.