Sinh học vì thành phố tương lai

ThienNhien.Net – Với chủ đề “Sinh học vì thành phố tương lai”, Hội nghị BIO-HANOI 2010 sẽ diễn ra trong hai ngày 01-02/10/2010, tại Hà Nội, nhằm tổng kết, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của các ngành khoa học sự sống vào sự phát triển của Hà Nội cũng như của cả nước, tạo lập diễn đàn thảo luận về định hướng phát triển trong tương lai.


Hội nghị do Hội các ngành Sinh học Việt Nam (VABS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, và cũng là hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bên cạnh những lĩnh vực khoa học quen thuộc, Hội nghị lần này còn quan tâm tới mối liên quan giữa bảo tồn thiên nhiên và quá trình đô thị hóa, phát triển cuộc sống đô thị trong môi trường thiên nhiên cân bằng và ứng dụng sinh học để làm tăng chất lượng cuộc sống của người dân đô thị.

Hội nghị sẽ chia thành 5 tiểu ban khoa học, thảo luận về các vấn đề: Nghiên cứu cơ bản trong Sinh học; Công nghiệp Sinh học; Đa dạng sinh học và du lịch sinh thái; Sinh học trong đô thị hóa; Phát triển nguồn nhân lực sự sống. Đặc biệt, trong phiên họp toàn thể của Hội nghị là Diễn đàn Tầm nhìn BIO2020, nhằm định hướng những triển vọng của ngành khoa học sự sống trong tương lai.

Song song với Hội nghị, sẽ diễn ra các triển lãm: sinh vật cảnh, làm vườn và môi trường sống Hà nội với sự phát triển của sinh học hiện đại.

Hội nghị là dịp để các nhà khoa học và các doanh nhân trao đổi những ý tưởng mới, những kinh nghiệm ứng dụng, tạo dựng doanh nghiêp hoặc những vấn đề liên quan và tìm ra các đối tác thích hợp để hợp tác trong tương lai.