Hội nghị Môi trường và Khí hậu của MRC

ThienNhien.Net – Nối tiếp các thảo luận về những chủ đề đang được quan tâm hàng đầu trong khu vực – Môi trường và Biến đổi khí hậu – tại Hội nghị cấp cao Uỷ hội sông Mê Kông Quốc tế, cuối tháng 4 vừa qua, Uỷ hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) đã phối hợp với Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về “Môi trường và Khí hậu” tại thành phố Hồ Chí Minh.


Mục tiêu của Hội nghị này là tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường và khí hậu của lưu vực sông Mê Kông, chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển bền vững trên lưu vực.

Theo đó, bốn chủ đề đã được xây dựng để tập trung thảo luận gồm: i) Phương pháp và công cụ bảo vệ môi trường; ii) Chia sẻ kiến thức môi trường của Uỷ hội sông Mê Kông; iii) Tạo diễn đàn cho các nhà ra quyết định và cộng đồng về kế hoạch bảo vệ môi trường; iv) Chuẩn bị năng lực cho việc thích ứng với sự thay đổi khí hậu và môi trường trên lưu vực sông Mê Kông.

Sông Mê Kông được biết đến với nguồn thủy sản giàu có và phong phú – nguồn cung cấp protein chính cho phần lớn dân số của lưu vực, đặc biệt là dân cư vùng nông thôn. Do đó, những nỗ lực của MRC sẽ nhằm đảm bảo an ninh lương thực và khai thác tốt các tiềm năng phục vụ con người.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu lại lo ngại về mối liên hệ cân bằng giữa việc phát triển quá nhanh và biến đổi khí hậu, vấn đề này sẽ tạo ra những thách thức không chỉ với các nước thành viên mà còn với MRC trong những năm tới đây.

Qua đây, các đại biểu cũng có thêm thông tin không chỉ về khu vực Mê Kông mà còn về các lưu vực sông quốc tế khác. Những thông tin và phương pháp được chia sẻ tại Hội nghị sẽ là cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và các quá trình hoạch định chính sách, giúp cho việc tăng cường năng lực và hợp tác hướng tới sự chuẩn bị tốt hơn cho việc bảo vệ môi trường cũng như thích ứng biến đổi khí hậu của lưu vực sông Mê Kông.

MRC hy vọng đây sẽ bước khởi đầu cho hàng loạt các hoạt động nhằm mục đích đảm bảo thực hiện thành công định hướng của Hội nghị cấp cao Uỷ hội sông Mê Kông Quốc tế trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.