Bảo tồn chim ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

ThienNhien.Net – Nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau và là điểm nghiên cứu quan trọng các loài chim nước ven biển, mới đây Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm bảo vệ các loài chim quý trước nguy cơ bị tiệt chủng.


Theo đó, Vườn đã nghiêm cấm người dân khai thác tại khu vực này để đảm bảo môi trường sinh sống và làm tổ đẻ trứng, phát triển bầy đàn của các loài chim trên cơ sở tuần tra, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn và xử lý đối tượng săn bắt.

Vườn thường xuyên tổ chức tập huấn, truyền thông trong cộng đồng xã hội, nhất là cư dân sinh sống khu vực Mũi Cà Mau hiểu rõ giá trị to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của đa dạng sinh học, bảo tồn những loài chim quý, cảnh báo những loài trước nguy cơ bị mất đi, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, ứng xử thân thiện với môi trường của con người.

Bên canh đó, nhằm nâng cao năng lực cán bộ địa phương về bảo tồn, quản lý tài nguyên, tạo việc làm ổn định, cải thiện đời sống cho cư dân, giảm áp lực và tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học…, Vườn đã xây dựng “cơ chế đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng”.

Ngoài ra, Vườn cũng phối hợp với các Viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, tổ chức quốc tế xây dựng những đề án nghiên cứu đa dạng sinh học trong vùng, đặc biệt là các giải pháp hữu hiệu bảo vệ, bảo tồn các loài chim quý hiếm.