An Giang ưu đãi doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ được miễn tiền thuê đất 7 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Đây là một trong những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường của tỉnh An Giang, theo Quyết định 14/2010/QĐ-UBND.


Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ được giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình bảo vệ tài nguyên và môi trường theo 3 hình thức sau: giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

11 lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường được tỉnh An Giang khuyến khích đầu tư gồm: Thu gom, vận chuyển rác thải; xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải ô nhiễm môi trường; cơ sở hỏa táng, điện táng; cơ sở quan trắc và phân tích môi trường; các hoạt động khác quy định tại Nghị định số 4/2009/NĐ-CP ngày 01/01/2009.

Riêng với đất đô thị, đất ở, các doanh nghiệp nếu được giao đất sẽ được giảm 30% tiền sử dụng đất và nếu thuê đất được miễn tiền thuê đất 7 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất…

Chính sách cũng quy định rõ, nếu nhà đầu tư sử dụng đất hợp pháp sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp.

Ngoài các chính sách trên, nhà đầu tư cũng sẽ được hưởng các chính sách khác như: miễn các khoản phí, lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản; được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước; được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu theo quy định.