Thành lập Cục Quản lý môi trường y tế

ThienNhien.Net – Ngày 23/04 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố thành lập Cục Quản lý Môi trường Y tế và Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, được tách từ Cục Y tế Dự phòng và Môi trường theo Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của Chính phủ về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế về vệ sinh môi trường, cùng các Quyết định số 1278/QĐ-BYT, 1279/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, cơ cấu của hai cơ quan này.

Theo đó, từ 01/05, Cục Quản lý Môi trường y tế chính thức đi vào hoạt động, trở thành cơ quan đầu tiên của Bộ Y tế quản lý chuyên trách về môi trường, có các nhiệm vụ: bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, trong hoạt động mai táng; đảm bảo vệ sinh và sức khỏe lao động; phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế…

Còn Cục Y tế dự phòng sẽ có chức năng điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước bao gồm: phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội; phòng chống yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; sức khỏe học đường; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; quản lý chất lượng dịch vụ y tế dự phòng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế và an toàn sinh học trong hoạt động y tế…

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, làm cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn sẽ kiêm nhiệm vị trí cục trưởng Cục Y tế Dự phòng.