90 tỷ đồng di dời 80 cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn các khu dân cư, đô thị, UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định chi 90 tỷ đồng để hỗ trợ di dời và chuyển đổi ngành nghề các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm. Giai đoạn từ 2010-2013 (bắt đầu từ 1/7/2010) sẽ di dời 80 cơ sở, tập trung vào các ngành nghề như: hóa chất, cơ khí, sản xuất giấy…


Sẽ có khoảng 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ, bao gồm: cơ sở di dời đến địa điểm mới, cơ sở chuyển đổi ngành nghề sản xuất, cơ sở di dời nhưng chấm dứt sản xuất, cơ sở đang thuê nhà xưởng sản xuất, một số trường hợp đặc biệt và đối với đất đai của các cơ sở di dời….

Các nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ về giá thuê đất, công tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị và được hỗ trợ từ 1-3 tháng lương cho người lao động bị nghỉ việc…

Bình Dương hiện có hơn 5.000 cơ sở sản xuất đăng ký hoạt động, trong đó có hơn 4.000 cơ sở nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. Kết quả khảo sát các huyện phía Nam cho thấy, có khoảng 250 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trong đó gần 70% cơ sở sẽ đầu tư xử lý ô nhiễm và được phép tiếp tục hoạt động, số còn lại phải di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị hoặc chuyển đổi ngành nghề.