Quảng Ninh: Triển khai giải pháp khắc phục hạn hán

ThienNhien.Net – Nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán, đảm bảo nước sạch nông thôn, UBND tỉnh vừa có Công văn số 1431/UBND-NLN1 chỉ đạo về vấn đề này.


Những tháng đầu năm 2010, tình hình thời tiết diễn biến phực tạp, khô hanh kéo dài, hạn hán, sâu bệnh xảy ra ở nhiều nơi. Do thiếu hụt nguồn nước, tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt của người dân ngày càng gay gắt trên diện rộng.

Để chủ động kịp thời ứng phó với tình hình khan hiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, cùng UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hạn.

Cụ thể: thực hiện các biện pháp tích nước, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát và lãng phí nguồn nước, xây dựng phương án và giải pháp cung cấp nước, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, các ngành công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi gia súc…

Trong quá trình triển khai thực hiện, các Sở liên quan và UBND các địa phương gửi báo cáo định kỳ hàng tháng và đề xuất các vấn đề cần giải quyết về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.