Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

ThienNhien.Net – Mục tiêu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành vùng kinh tế động lực đầu tàu; là vùng có cơ cấu kinh tế và không gian phát triển hài hòa; có hệ thống đô thị tổng hợp tầm quốc gia và khu vực…

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành vùng phát triển năng động với chất lượng tăng trưởng cao và bền vững. Là vùng kinh tế động lực đầu tàu; là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hoá, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của cả nước và khu vực. Là vùng có cơ cấu kinh tế và không gian phát triển hài hòa; có hệ thống đô thị tổng hợp tầm quốc gia và khu vực, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế tổng hợp đa chức năng với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GDP của vùng giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 8,5 – 9,0%/năm. Đến năm 2020 các ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 95 – 96% tổng GDP. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 5.000 USD…

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ tầm khu vực Đông Nam Á (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)
Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ tầm khu vực Đông Nam Á (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Phát triển công nghệ với hàm lượng khoa học công nghệ cao

Theo Quy hoạch, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao và công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên phát triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng và tạo nhiều giá trị gia tăng; chuyển hướng mạnh mẽ từ phát triển công nghiệp theo chiều rộng sang phát triển công nghệ hiện đại với hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Phát triển các ngành dịch vụ với tốc độ nhanh, chất lượng cao và bền vững; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng. Thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện với nhiều sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn.

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân, trở thành trung tâm dịch vụ tầm khu vực Đông Nam Á, phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ về tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế, viễn thông, vận tải biển; phát triển thành phố Vũng Tàu là trung tâm du lịch, trung tâm dịch vụ khai thác dầu khí cấp quốc gia và quốc tế; xây dựng đô thị Biên Hòa và Thủ Dầu Một, là trung tâm dịch vụ lớn về phát triển công nghiệp.

Chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái

Đồng thời, phát triển nông nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá lớn với hình thức tổ chức sản xuất và kỹ thuật hiện đại; chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng vùng thành một trung tâm giống quốc gia với các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đầu mối tiếp nhận, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng thương hiệu cho một số nông sản có thế mạnh và đặc trưng của vùng.

Đồng thời, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh các lĩnh vực xã hội; khoa học và công nghệ; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; quốc phòng – an ninh….