Hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc (FAO), số người bị đói trên thế giới năm nay sẽ lên tới 1,2 tỷ người – con số kỷ lục từ trước tới nay, trong khi trên toàn cầu vẫn còn 32 nước bị khủng hoảng lương thực kéo dài. Do đó, an ninh lương thực vẫn là một thách thức dài hạn. Sắp tới đây, Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trên thế giới được diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2009 sẽ nhằm giải quyết vấn đề này.


Để khởi xướng cho tiến trình đàm phán, ông Diouf – Giám đốc của FAO đã gửi tài liệu tới các cơ quan chức năng như Bộ ngoại giao, Hợp tác và Phát triển Nông nghiệp – thành viên của FAO và Liên Hợp Quốc.

Theo tài liệu của FAO, mục tiêu của thế giới sẽ nhổ tận gốc nạn đói nghèo vào năm 2025 và cung cấp đủ thực phẩm dinh dưỡng cho dân số các nước nghèo. Dự án này sẽ lên tới 9,2 tỉ đô la trong năm 2025.

Tài liệu đã đề xuất các yếu tố để đảm bảo cho lương thực thế giới và cảnh báo cho các nước trên thế giới cần sớm có những kế hoạch để đương đầu với các vấn đề như giúp đỡ lương thực khẩn cấp, phản ứng kịp thời trước khủng hoảng lương thực, giao dịch và hỗ trợ nông dân, thị trường nông nghiệp không ổn định, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề sâu bệnh và dịch bệnh lây lan qua biên giới, thích ứng kịp thời với thay đổi khí hậu.

Trước đó, tài liệu cũng được gửi tới các nước thành viên của FAO, nhằm xây dựng trên tuyên bố của G8 về an ninh lương thực, được thông qua tại L’Aquila, Italy.

Các lãnh đạo G8 đã gọi đó là hành động quyết định để đưa con người thoát khỏi nghèo đói bằng cách đẩy mạnh các sản phẩm bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Ông Diouf hy vọng đây sẽ là một cuộc tranh luận phong phú giữa các thành viên Liên Hợp Quốc, liên quan trực tiếp tới các thành viên, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, cùng với Đại sứ và đại diện của các nhóm khu vực khác nhau. Đây cũng là thời gian để có thể giải quyết tận gốc nạn đói và tìm ra một giải pháp mới cho vấn đề an ninh lương thực.