Quỹ Ford tài trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

ThienNhien.Net – Quỹ Ford sẽ dành 2,2 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, khắc phục môi trường ở những nơi bị ảnh hưởng và nâng cao nhận thức công chúng về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam.

Khoản hỗ trợ này sẽ tập trung vào các hoạt động can thiệp sức khỏe và cung cấp các dịch vụ xã hội, y tế cho các nạn nhân. Ngoài ra, một phần kinh phí sẽ được đầu tư cho hoạt động đánh giá và khắc phục môi trường tại các điểm nóng nhiễm điôxin. Một số đơn vị thực hiện dự án gồm Ban chỉ đạo quốc gia 33, Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam và Hội cựu binh Mỹ tại Việt Nam.