Ngày Sức khoẻ Thế giới 2010: 1000 thành phố, 1000 sự sống

ThienNhien.Net – Ngày Sức khoẻ Thế giới – 07/04 đánh dấu sự thành lập của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mỗi năm, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chọn một vấn đề y tế trọng điểm toàn cầu và các sự kiện phạm vi địa phương, khu vực, quốc tế làm chủ đề cho ngày 07/04. Năm nay, với chiến dịch “1000 thành phố, 1000 sự sống” các sự kiện sẽ được tổ chức trên toàn thế giới trong 1 tuần từ ngày 07 đến 11/04/2010.


Theo WHO, sự phát triển dân số hiện quá nhanh và ngẫu nhiên trở thành nguyên nhân khiến cho rủi ro y tế tăng cao, gây ra những tổn hại cho sức khỏe con người trong thời gian qua.

Đặc biệt, ở khu vực Tây Thái Bình Dương, sự tập trung dân cư ở các thành phố ngày một gia tăng đã tạo ra tác động sâu sắc đến xã hội, khiến con người phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, mở rộng khoảng cách của sự bất bình đẳng y tế.

Dự tính, đến năm 2030, sẽ có 6 trong mỗi 10 người trên toàn thế giới sẽ sống ở các thành phố, và tỷ lệ này tiếp tục tăng lên đến năm 2050.

Do đó, giải quyết những thách thức trên và thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng về y tế gây ra bởi sự gia tăng dân số nhanh chóng trong đời sống đô thị nằm trong số các vấn đề sức khỏe quan trọng nhất toàn cầu của thế kỷ 21. Và chiến dịch “1000 thành phố, 1000 sự sống” trong Ngày Sức khỏe thế giới năm nay cũng không nằm ngoài mục tiêu tiêu này.

“1.000 thành phố” là nhằm mở ra các không gian công cộng vì sức khoẻ, có thể là các hoạt động trong công viên, hội họp, chiến dịch làm sạch đường phố, hạn chế các phương tiện giao thông cơ giới trên đường phố…

“1.000 sự sống” là sưu tầm 1.000 câu chuyện về các nhà vô địch sức khoẻ đô thị – là người đã đề ra nhiều hành động và những hành động này có tác động đáng kể đối với sức khỏe người dân trong thành phố của họ.

Chiến dịch này đã được hơn 500 thành phố trên toàn thế giới hưởng ứng nhiệt tình trong Ngày Sức khỏe Thế giới 07/04.