Năng lượng mới: Cần cơ chế hỗ trợ và đầu tư

ThienNhien.Net – Nhận thức được tầm quan trọng của năng lượng mới và tái tạo (NLTT), Việt Nam đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển NLTT đến năm 2020. Tuy nhiên đến nay, việc phát triển NLTT ở Việt Nam còn rất khiêm tốn.

Tại Hội thảo quốc tế “Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng mới và cơ hội đầu tư tại Việt Nam” vừa diễn ra tại Tp. HCM, nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng, việc thực hiện mục tiêu phát triển NLTT ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn do hầu hết các dự án NLTT đều nhỏ, lẻ, chưa có được công nghệ phù hợp, không nối lưới điện quốc gia. Trong khi đó, vốn đầu tư vào các ngành năng lượng mới rất cao đã khiến nhiều doanh nghiệp phải dè dặt.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của nước ngoài mong muốn được đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng mới, song gặp nhiều hạn chế do Nhà nước chưa có một cơ chế hỗ trợ phát triển.

Thời báo Kính tế Việt Nam ngày 29/03 cho biết, cũng trong Hội thảo bàn về vấn đề này, nhiều nhà hoạch định chính sách trong nước về lĩnh vực năng lượng mới, NLTT thuộc các bộ ngành liên quan, đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, nhằm hỗ trợ phát triển ngành năng lượng.

Các đại biểu đều thống nhất cần có một Quỹ Năng lượng sạch để Nhà nước mua điện được sản xuất từ năng lượng mới của các nhà đầu tư và bán lại cho người dân với giá ưu đãi.