Đánh giá tác động các đập thủy điện trên sông Mê Kông đến ĐBSCL

ThienNhien.Net – Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2001, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong các năm tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và các địa phương thống nhất chỉ tiêu đất lúa trước khi lập quy hoạch sử dụng đất, thực hiện giám sát mực nước hồ chứa phục vụ phòng chống thiên tai; phối hợp Bộ Công Thương quản lý hiệu quả quy trình vận hành điều tiết liên hồ chứa, đặc biệt cần khẩn trương đánh giá tác động các đập thủy điện trên sông Mê Kông đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủy điện Tuyên Quang (Ảnh: ThienNhien.Net)

Về vấn đề môi trường, cần đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo lưu vực sông; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá môi trường cho từng ngành; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn; hoàn thành Chương trình hành động quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực này…

Ngoài ra, Bộ cũng cần tập trung đầu tư cho hoạt động điều tra tài nguyên, môi trường, phân kỳ điều tra địa chất khoáng sản cho từng giai đoạn, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư máy móc thiết bị, tàu nghiên cứu biển, hệ thống rada biển, điều tra địa chất trên đất liền, trên biển và điều tra, đánh giá khoáng sản dưới sâu.

Riêng với kiến nghị tăng tỷ lệ chi sự nghiệp môi trường từ 1% lên 2% tổng chi ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết, tạm thời vẫn giữ nguyên tỷ lệ như hiện nay nhằm đảm bảo khả năng cân đối ngân sách. Bộ cần làm việc với Bộ Tài chính về việc bổ sung nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, công trình xử lý môi trường thuộc khu vực công ích, đồng thời tách nội dung chi các hoạt động sự nghiệp môi trường do các cơ quan quản lý thành nội dung riêng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.